resuscitate

resuscitate
resuscitated
resuscitated
Verb

Översättningar

Synonymer till resuscitate

Vad betyder resuscitate inom generell ?

cause to regain consciousness

Möjliga synonymer till resuscitate

Diskussion om ordet resuscitate