retention

retentionen
retentioner
retentionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet retention på svenska?

Obestämd singular: retention
Bestämd singular: retentionen
Obestämd plural: retentioner
Bestämd plural: retentionerna

Diskussion om ordet retention

  • - 2016-12-05

    63C5HG

retention

retentions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet retention har 5 betydelser

  • Inom miljövetenskap
  • Inom psykologi
  • Inom ekonomi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
miljövetenskap
psykologi
ekonomi
ALLMÄNT
generell

Ordet retention inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Möjliga synonymer till retention (inom miljövetenskap)

Ordet retention inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Svenska

Ordet retention inom ekonomi

the act of keeping in your possession

Synonymer till retention (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till retention (inom ekonomi)

Ordet retention inom ALLMÄNT

Synonymer till retention (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till retention (inom ALLMÄNT)

Ordet retention inom generell

Synonymer till retention (inom generell)

Diskussion om ordet retention