retort

retorten
retorter
retorterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till retort

Hur böjs ordet retort på svenska?

Obestämd singular: retort
Bestämd singular: retorten
Obestämd plural: retorter
Bestämd plural: retorterna

Vad betyder retort inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
gammaldags maskin för destillering

Relaterat till retort

rum

fördunstning

värmeapparat

Diskussion om ordet retort

retort

retorts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet retort har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom kemi
  • Inom generell
sport
kemi
generell

Ordet retort inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till retort (inom sport)

Ordet retort inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till retort (inom kemi)

Ordet retort inom generell

a vessel where substances are distilled or decomposed by heat

Synonymer till retort (inom generell)

Diskussion om ordet retort

retort

retort
retorted
retorted
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till retort (inom generell)

Ordet retort har 3 betydelser

  • Inom spel
  • Inom kemi
  • Inom sport
spel
kemi
sport

Ordet retort inom spel

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till retort (inom spel)

Ordet retort inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet retort inom sport

answer back

Synonymer till retort (inom sport)

Möjliga synonymer till retort (inom sport)

Diskussion om ordet retort