ricochet

ricochets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till ricochet

Vad betyder ricochet inom vapen ?

a glancing rebound

Diskussion om ordet ricochet

ricochet

ricochet
ricochetted
ricochetted
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till ricochet

Diskussion om ordet ricochet