rigging

riggings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till rigging

Ordet rigging har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sjöfart
generell
sjöfart

Vad betyder rigging inom generell, generell, generell ?

ropes etc. supporting a ship's masts and sails

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till rigging (inom generell)

Ordet rigging inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Diskussion om ordet rigging