rime

rime
rimed
rimed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till rime

Möjliga synonymer till rime

Diskussion om ordet rime

rime

rimes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet rime har 3 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom mat
  • Inom litteratur
meteorologi
mat
litteratur

Ordet rime inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska
  • rim  [ litteratur ]

Möjliga synonymer till rime (inom meteorologi)

Ordet rime inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till rime (inom mat)

Möjliga synonymer till rime (inom mat)

Ordet rime inom litteratur

Synonymer till rime (inom litteratur)

Diskussion om ordet rime

RIME

Substantiv

Synonymer till RIME (inom litteratur)

Vad betyder RIME inom förkortning, data ?

RelayNet International Message Exchange

Diskussion om ordet RIME