riot

riot
rioted
rioted
Verb

Översättningar

Synonymer till riot

Hur används ordet riot

  • "Students were rioting everywhere in 1968"

Ordet riot har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom norgespec
generell
norgespec

Vad betyder riot inom generell ?

take part in a riot; disturb the public peace by engaging in a riot

Översättningar (inom generell)

Ordet riot inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till riot (inom norgespec)

Möjliga synonymer till riot (inom norgespec)

Diskussion om ordet riot

rioting

Substantiv

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till rioting (inom norgespec)

Vad betyder rioting inom religion ?

a state of disorder involving group violence

Diskussion om ordet rioting