roll

rollen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till roll

Hur används ordet roll

 • "Advokat Vidar Wahlestedt som försvarar den anställde menar att hans klient spelat en underordnad roll, tjänat väldigt lite pengar och dessutom medverkat i utredningen från början om menade att om han skulle dömas så räcker det med villkorlig dom."
 • "Det tar lite tid innan alla hittar sin roll, men jag tror det här kommer att bli bra, säger Roger Fredriksson ( M ), ordförande kommunstyrelsens ordförande."
 • "Under övningen spelar F 17 i Kallinge en viktig roll."
 • "Studentkåren ser också att de har en viktig roll att spela i att få studenterna att gå kvar."
 • "HIF Karlskrona arbetar nu också för att erbjuda Schefvert en annan roll i klubben – för HIF vill ha kvar honom i någon form."
 • "– Det är glädjande att Kustbevakningen föreslås få en tydligare roll i att bekämpa brott till sjöss."
 • "Brynäsikonen skrev ett fyraårskontrakt med Karlskrona våren 2015 efter att Stefan Bengtzén lämnat KHK för motsvarande roll i just Brynäs."
 • "– Jag brukar inte gå runt och välsigna i alla väder och vind, men att välsigna tillhör min roll, säger Ann-Louise Trulsson."
 • "– Det är inte bara upp till politiker utan våra egna val spelar roll."
 • "Det är vår roll i det hela, säger Mats Hadartz."
 • "Advokat Vidar Wahlestedt som försvarar den anställde menar att hans klient spelat en underordnad roll, tjänat väldigt lite pengar och dessutom medverkat i utredningen från början om menade att om han skulle dömas så räcker det med villkorlig dom."
 • "Det tar lite tid innan alla hittar sin roll, men jag tror det här kommer att bli bra, säger Roger Fredriksson ( M ), ordförande kommunstyrelsens ordförande."
 • "Under övningen spelar F 17 i Kallinge en viktig roll."
 • "Studentkåren ser också att de har en viktig roll att spela i att få studenterna att gå kvar."
 • "HIF Karlskrona arbetar nu också för att erbjuda Schefvert en annan roll i klubben – för HIF vill ha kvar honom i någon form."
 • "– Det är glädjande att Kustbevakningen föreslås få en tydligare roll i att bekämpa brott till sjöss."
 • "Brynäsikonen skrev ett fyraårskontrakt med Karlskrona våren 2015 efter att Stefan Bengtzén lämnat KHK för motsvarande roll i just Brynäs."
 • "– Jag brukar inte gå runt och välsigna i alla väder och vind, men att välsigna tillhör min roll, säger Ann-Louise Trulsson."
 • "– Det är inte bara upp till politiker utan våra egna val spelar roll."
 • "Det är vår roll i det hela, säger Mats Hadartz."

Ordet roll har 4 betydelser

 • Inom teater, film
 • Inom ur
 • Inom militärväsen
 • Inom fiske
teater, film
ur
militärväsen
fiske

Vad betyder roll inom teater, film ?

person i en teaterpjäs el. film

Översättningar (inom teater, film)

Engelska

Synonymer till roll (inom teater, film)

Möjliga synonymer till roll (inom teater, film)

Relaterat till roll (inom teater, film)

teater

Vanlig betydelse av ordet roll inom ur

socialt beteende i en viss situation

Översättningar (inom ur)

Synonymer till roll (inom ur)

Möjliga synonymer till roll (inom ur)

Vanlig betydelse av ordet roll inom militärväsen

En avancerad flygmanöver

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet roll inom fiske

i vissa uttryck

Översättningar (inom fiske)

Diskussion om ordet roll

 • per - 2011-01-20

  Sorry, tror inte bilden med aerobatics (konstflygning) föreställer riktigt en roll.

 • - 2013-08-16

  Hur översätts uttrycket "on a roll"?

roll

rolls
Substantiv

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Synonymer till roll (inom fiske)

Hur används ordet roll

 • "His name was struck off the rolls"
 • "A roll of photographic film"
 • "He shot his roll on a bob-tailed nag"

Ordet roll har 11 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom dans
 • Inom sjöfart
 • Inom jordbruk
 • Inom teknik
 • Inom gymnastik
 • Inom ekonomi
 • Inom mat
 • Inom musik
allmänt
militärväsen
generell
dans
sjöfart
jordbruk
teknik
gymnastik
ekonomi
mat
musik

Vanlig betydelse av ordet roll inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till roll (inom allmänt)

Möjliga synonymer till roll (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet roll inom militärväsen

A list of names

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till roll (inom militärväsen)

Ordet roll inom generell

A flight maneuver; aircraft rotates about its longitudinal axis without changing direction or losing altitude

The act of rolling something (as the ball in bowling)

walking with a rolling gait

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till roll (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet roll inom dans

Översättningar (inom dans)

Möjliga synonymer till roll (inom dans)

Mindre vanlig betydelse av ordet roll inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till roll (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till roll (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet roll inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till roll (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till roll (inom jordbruk)

Mindre vanlig betydelse av ordet roll inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till roll (inom teknik)

Möjliga synonymer till roll (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet roll inom gymnastik

Översättningar (inom gymnastik)

Synonymer till roll (inom gymnastik)

Möjliga synonymer till roll (inom gymnastik)

Ovanlig betydelse av ordet roll inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till roll (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till roll (inom ekonomi)

Ordet roll inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till roll (inom mat)

Möjliga synonymer till roll (inom mat)

Ordet roll inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till roll (inom musik)

Möjliga synonymer till roll (inom musik)

Diskussion om ordet roll

roll

roll
rolled
rolled
Verb

Översättningar (inom musik)

Hur används ordet roll

 • "roll out the paper"
 • "She rolled the ball her eyes at his words"
 • "The hills rolled past"
 • "The thunder rolled"
 • "rolling drums"
 • "The cameras were rolling"
 • "The presses are already rolling"
 • "roll a cigarette"
 • "The gymnasts rolled and jumped"

Ordet roll har 5 betydelser

 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom spel
 • Inom fysik
 • Inom vardagligt
sport
generell
spel
fysik
vardagligt

Ordet roll inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till roll (inom sport)

Ordet roll inom generell

to rotate or cause to rotate: "The child rolled down the hill"

emit, produce, or utter with a deep prolonged reverberating sound

begin operating or running

shape by rolling

execute a roll, in tumbling

pronounce with a roll, of the phoneme /r/ "She rolls her r's".

Synonymer till roll (inom generell)

Uttryck till roll (inom generell)

Ord i uttryck för roll (inom generell)

roll är en/ett (inom generell)

Ordet roll inom spel

Synonymer till roll (inom spel)

Ordet roll inom fysik

occur in soft rounded shapes

Synonymer till roll (inom fysik)

Ordet roll inom vardagligt

Synonymer till roll (inom vardagligt)

Diskussion om ordet roll