roll up

roll up
rolled up
rolled up
Verb

Översättningar

Synonymer till roll up

Hur används ordet roll up

  • "Roll up the cloth"
  • "roll up a banner"

Ordet roll up har 4 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
  • Inom data
  • Inom slang
matematik
generell
data
slang

Ordet roll up inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till roll up (inom matematik)

Ordet roll up inom generell

form into a cylinder by rolling

Synonymer till roll up (inom generell)

Ordet roll up inom data

Synonymer till roll up (inom data)

Möjliga synonymer till roll up (inom data)

Ordet roll up inom slang

form a cylinder by rolling

Synonymer till roll up (inom slang)

Möjliga synonymer till roll up (inom slang)

Diskussion om ordet roll up