roughage

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder roughage inom botanik ?

coarse food high in fiber but low in nutrients; its bulk stimulates peristalsis

Möjliga synonymer till roughage

Diskussion om ordet roughage