rubb och stubb

Vanliga uttryck

Översättningar

Vad betyder rubb och stubb inom generell ?

alltihop, allt som höra|hör till eller utgöra|utgör något samt i användningar som ansluter sig härtill

Diskussion om ordet rubb och stubb

  • - 2011-06-10

    top and tail