rubbish

rubbishes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet rubbish har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom mat
data
generell
mat

Ordet rubbish inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till rubbish (inom data)

Ordet rubbish inom generell

worthless material that is discarded

Synonymer till rubbish (inom generell)

Ordet rubbish inom mat

Synonymer till rubbish (inom mat)

Diskussion om ordet rubbish

  • Melonica - 2008-10-14

    adjektiv värdelösa

rubbish

rubbish
rubbished
rubbished
Verb

Översättningar (inom mat)

Synonymer till rubbish (inom mat)

Vad betyder rubbish inom norgespec ?

attack strongly

Diskussion om ordet rubbish