särart

särarten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet särart

  • "Göran Lindh är också rädd för att sammanslagningarna ska leda till neddragningar och att tidningarnas särart försvinner."
  • "Maria Klevemark som jobbar med design tycker att kommunen borde värna om sin särart."
  • "Jag tror att det är på uppgång för science fiction har blivit mycket mer mainstream samtidigt betyder det också att det kanske flyter ut litegrann i allmänkulturen och delvis tappar lite av sin särart och då kanske man till slut inte riktigt vet vad science fiction är."
  • "Vi valde ordet Art eftersom vi håller på med konst och Art betyder konst på engelska, men också för att vi känner att vi blir behandlade som en särart, berättar en av eleverna, Hanna Jonsson."
  • "Men många föräldrar är nu rädda för att skolorna kommer förlora sin särart."
  • "” Mindre byggnader för allmänhetens nytta och trevnad, som utformats med hänsyn till platsens särart, får dock uppföras efter byggnadsnämndens prövning ”, återger han från detaljplanens direktiv kring Rosenträdgården."
  • "Miljöpartiet måste ny välja väg, antingen fortsätta på den inslagna vägen och därmed ” att sudda ut sin särart ”."
  • "- Man har ju konstaterat att han lider av en psykisk särart."
  • "Samtidigt är det viktigt att slå vakt om public services särart och självständighet, skriver hon."
  • "Jag tolkar det här brevet som att man vill slå vakt om en muslimsk särart på ett sätt som skulle gå ut över muslimska kvinnors rättigheter, säger folkpartiets ledare Lars Leijonborg till Rapport."

Diskussion om ordet särart