sätta i verket

satt i verket
suttit i verket
sätter i verket
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sätta i verket på svenska?

Presens: sätter i verket
Preteritum: satt i verket
Supinum: suttit i verket

Möjliga synonymer till sätta i verket

Relaterat till sätta i verket

verksamhet

tillvaro

alstring

början

göromål

fullbordan

verkställare

företag

Diskussion om ordet sätta i verket