sådd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet sådd

 • "Tidig sådd"
 • "De är oroliga för att inte klara sådd och skörd, när den utländska arbetskraften, som de är beroende av, har svårt att resa på grund av stängda gränser."
 • "Det är en av de grödorna som tar längst tid mellan sådd och skörd, säger Per Eriksson i Ramdala."
 • "Ilsbo – Förlängd sådd i Gävledalaområdet"
 • "För markägarna kan det innebära att plantor blir sönderkörda och åkrar som vilar med sådd blir förstörda."
 • "Höstrapsen måste vara sådd före 25 augusti, medan lantbrukarna har hela september på sig med andra höstgrödor."
 • "– Tidig sådd utan att vi får någon köldknäpp vid fel tidpunkt om någon månad kan vara ett sätt att få en tidigare skörd."
 • "Ofta läggar lantbrukarna stora resurser på att begränsa skadorna, bland annat genom att stängsla in grödor, senarelägga sådd och göra jaktinsatser."
 • "En stor sådd i höstas kombinerat med en mild vinter och tidig vår har bäddat för prognosen."
 • "Det kan göras på flera olika sätt; naturlig föryngring, sådd eller plantering."

Vad betyder sådd inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
; som har såtts

Diskussion om ordet sådd

sådd

sådden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet sådd

 • "Tidig sådd"
 • "De är oroliga för att inte klara sådd och skörd, när den utländska arbetskraften, som de är beroende av, har svårt att resa på grund av stängda gränser."
 • "Det är en av de grödorna som tar längst tid mellan sådd och skörd, säger Per Eriksson i Ramdala."
 • "Ilsbo – Förlängd sådd i Gävledalaområdet"
 • "För markägarna kan det innebära att plantor blir sönderkörda och åkrar som vilar med sådd blir förstörda."
 • "Höstrapsen måste vara sådd före 25 augusti, medan lantbrukarna har hela september på sig med andra höstgrödor."
 • "– Tidig sådd utan att vi får någon köldknäpp vid fel tidpunkt om någon månad kan vara ett sätt att få en tidigare skörd."
 • "Ofta läggar lantbrukarna stora resurser på att begränsa skadorna, bland annat genom att stängsla in grödor, senarelägga sådd och göra jaktinsatser."
 • "En stor sådd i höstas kombinerat med en mild vinter och tidig vår har bäddat för prognosen."
 • "Det kan göras på flera olika sätt; naturlig föryngring, sådd eller plantering."

Vad betyder sådd inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
; som har såtts

Möjliga synonymer till sådd

Diskussion om ordet sådd