söderut

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till söderut

Hur används ordet söderut

 • "Vid händelsen cirkulerade två svenska Gripen-plan utrustade med spaningskapslar – och danskt stridsflyg – i området sydväst om Göteborg, i syfte att fotografera flera ” objekt ” som rörde sig söderut i gränstrakterna."
 • "Delar av Borgmästarekajen är redan enkelriktad söderut."
 • "Men söderut går ju sjötrafikstråket och det betyder att man hela tiden måste jaga hål mellan fartygen då man kan tänkas skjuta."
 • "Nederbörden rör sig sakta söderut under dagen och där bör man räkna med snö eller blötsnö under större delen av dagen."
 • "Den svenska kvoten för laxfiske i Östersjön, från Bottenhavet och söderut, bedöms nu vara uppfiskad."
 • "En bilist på väg söderut väjde för ett dött vildsvin som låg på vägen, och körde in i mitträcket."
 • "– Populationen har ökat och fått till följd att fler vargar söker sig söderut när de lämnar flocken."
 • "Sverige har en fördel med att ha mycket sol på sommaren och växter som annars finns mer söderut kan växa här."
 • "Två passagerare färdades i bilen som körde på väg 122 söderut mot Karlskrona."
 • "Eftersom Utklippan, en bit längre söderut, är ett av de få ställena i Sverige där grodan ännu finns, har flera försök gjorts för att sprida paddan."

Diskussion om ordet söderut

söderut

Adverb

Översättningar

Hur används ordet söderut

 • "Vid händelsen cirkulerade två svenska Gripen-plan utrustade med spaningskapslar – och danskt stridsflyg – i området sydväst om Göteborg, i syfte att fotografera flera ” objekt ” som rörde sig söderut i gränstrakterna."
 • "Delar av Borgmästarekajen är redan enkelriktad söderut."
 • "Men söderut går ju sjötrafikstråket och det betyder att man hela tiden måste jaga hål mellan fartygen då man kan tänkas skjuta."
 • "Nederbörden rör sig sakta söderut under dagen och där bör man räkna med snö eller blötsnö under större delen av dagen."
 • "Den svenska kvoten för laxfiske i Östersjön, från Bottenhavet och söderut, bedöms nu vara uppfiskad."
 • "En bilist på väg söderut väjde för ett dött vildsvin som låg på vägen, och körde in i mitträcket."
 • "– Populationen har ökat och fått till följd att fler vargar söker sig söderut när de lämnar flocken."
 • "Sverige har en fördel med att ha mycket sol på sommaren och växter som annars finns mer söderut kan växa här."
 • "Två passagerare färdades i bilen som körde på väg 122 söderut mot Karlskrona."
 • "Eftersom Utklippan, en bit längre söderut, är ett av de få ställena i Sverige där grodan ännu finns, har flera försök gjorts för att sprida paddan."

Vad betyder söderut inom generell ?

(''om rörelse eller inriktning'') i riktning mot söder

Möjliga synonymer till söderut

Diskussion om ordet söderut

söderut

Adverbial

Hur används ordet söderut

 • "Vid händelsen cirkulerade två svenska Gripen-plan utrustade med spaningskapslar – och danskt stridsflyg – i området sydväst om Göteborg, i syfte att fotografera flera ” objekt ” som rörde sig söderut i gränstrakterna."
 • "Delar av Borgmästarekajen är redan enkelriktad söderut."
 • "Men söderut går ju sjötrafikstråket och det betyder att man hela tiden måste jaga hål mellan fartygen då man kan tänkas skjuta."
 • "Nederbörden rör sig sakta söderut under dagen och där bör man räkna med snö eller blötsnö under större delen av dagen."
 • "Den svenska kvoten för laxfiske i Östersjön, från Bottenhavet och söderut, bedöms nu vara uppfiskad."
 • "En bilist på väg söderut väjde för ett dött vildsvin som låg på vägen, och körde in i mitträcket."
 • "– Populationen har ökat och fått till följd att fler vargar söker sig söderut när de lämnar flocken."
 • "Sverige har en fördel med att ha mycket sol på sommaren och växter som annars finns mer söderut kan växa här."
 • "Två passagerare färdades i bilen som körde på väg 122 söderut mot Karlskrona."
 • "Eftersom Utklippan, en bit längre söderut, är ett av de få ställena i Sverige där grodan ännu finns, har flera försök gjorts för att sprida paddan."

Vad betyder söderut inom generell ?

(''om rörelse eller inriktning'') i riktning mot söder

Möjliga synonymer till söderut

Diskussion om ordet söderut