sömnighet

sömnigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till sömnighet

Hur används ordet sömnighet

  • "Vilken tid på dygnet körningen sker, antal sömntimmar och eventuella sjukdomstillstånd är faktorer som kan leda till sömnighet."
  • "- Behöver man kämpa mot konstant sömnighet kanske man inte väljer att studera till jurist eftersom det krävs mycket koncentration och läsning, utan istället väljer en utbildning med mycket fysisk aktivitet och bullriga miljöer, som fotograf eller bartender."
  • "Tidigare forskning har visat att sömnighet hos förare är närvarande i runt 20 procent av alla bilolyckor."
  • "Medelålders kvinnor som besväras av sk rastlösa ben ( restless legs ) och sömnighet dagtid löper på lång sikt nästan fördubblad risk att dö i förtid."
  • "Drygt 16 procent av kvinnorna i studien upplevde stora problem med sömnighet på dagarna."
  • "– Utredningen visar att chaufförens koncentration och vaksamhet har varit sänkt på grund av svår sömnighet, även om det inte säkert kan fastslås att insomnande ägt rum vid olyckan, säger kammaråklagare Mikael Bäckström som är förundersökningsledare i ett pressmeddelande."
  • "Enligt en forskningsrapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut ( VTI ) är sömnighet vanligt bland busschaufförer i kollektivtrafik."
  • "Jo, man har inte velat fastna i politisk sömnighet utan tar i på gränsen till buskis ibland."
  • "Det har enligt tingsrätten berott på att hans koncentration varit ” nedsatt till följd av trötthet eller sömnighet ”, det skriver tingsrätten i ett pressmeddelande."
  • "Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI i Linköping ska nu studera om hur sömnighet kan mätas."

Vad betyder sömnighet inom teknik ?

känsla av att vara på väg att somna eller att behöva kämpa för att hålla sig vaken

Möjliga synonymer till sömnighet

Diskussion om ordet sömnighet