söndring

söndringen
söndringar
söndringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till söndring

Hur böjs ordet söndring på svenska?

Obestämd singular: söndring
Bestämd singular: söndringen
Obestämd plural: söndringar
Bestämd plural: söndringarna

Hur används ordet söndring

  • "Det heter att Sverige är ett land i söndring istället för samling, att medborgaren trycks ned, att ekonomin har stagnerat och att den offentliga förvaltningen är vanstyrd."
  • "En konsekvens av den fortsatta las-processen kan alltså bli en fördjupad söndring inom LO."
  • "Det är inte yttre faktorer som nu hotar att förgöra partiet, utan intern söndring."
  • "mot splittring och söndring."
  • "- Det finns de som tror att söndring och splittring mellan människor är vägen framåt för ett samhälle som ska hålla ihop."
  • "Många av åtgärderna känns igen från den politiska debatten, men Alliansen kan ändå nu efter dagar av intern söndring visa upp politisk enighet i en fråga som rankas högt av väljarna."
  • "Det kompromissande som ett regeringsparti är tvingat till skulle riskera att snabbt skapa söndring och splittring i ett så ideologiskt parti som Vänsterpartiet."
  • "Den som lägger ett sådant här förslag står för splittring och söndring."
  • "Löfvens strategi är uppenbart att avvakta den söndring inom Alliansen som nu sker inför öppen ridå."
  • "Därmed är det upplagt för fortsatt söndring inom Alliansen."

Möjliga synonymer till söndring

Relaterat till söndring

ovänskap

splittring

oordning

oenighet

irrlära

spridning

avbrott

tvedräkt

upplösning

brist på sammanhang

relationslöshet

Diskussion om ordet söndring