shake

shake
shaken
shook
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till shake

Hur används ordet shake

 • "She shook her cousin's hands"
 • "Don't shake the bottle"
 • "My hands were shaking"
 • "my faith has been shaken"
 • "The bad news shook her hopes"
 • "I couldn't shake the car that was following me"

Ordet shake har 7 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom norgespec
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom mat
 • Inom musik
 • Inom fordon
ALLMÄNT
norgespec
generell
teknik
mat
musik
fordon

Vad betyder shake inom ALLMÄNT ?

move back and forth

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till shake (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till shake (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet shake inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till shake (inom norgespec)

Möjliga synonymer till shake (inom norgespec)

Vanlig betydelse av ordet shake inom generell

get rid of

Översättningar (inom generell)

Synonymer till shake (inom generell)

Möjliga synonymer till shake (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet shake inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till shake (inom teknik)

Möjliga synonymer till shake (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet shake inom mat

undermine or weaken

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till shake (inom mat)

Mindre vanlig betydelse av ordet shake inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till shake (inom musik)

Ovanlig betydelse av ordet shake inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska
 • runka  [ ålderdomlig ]

Synonymer till shake (inom fordon)

Möjliga synonymer till shake (inom fordon)

 • toss [ seafaring ]

Diskussion om ordet shake

shook

Substantiv

Vad betyder shook inom generell ?

a disassembled barrel; the parts packed for storage or shipment

Diskussion om ordet shook

X-hook

X-hooks
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet X-hook