sag

sag
sagged
sagged
Verb

Synonymer till sag

Ordet sag har 5 betydelser

  • Inom skor
  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom heraldik
  • Inom sjöfart
skor
bildligt
generell
heraldik
sjöfart

Ordet sag inom skor

Översättningar (inom skor)

Ordet sag inom bildligt

droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss of tautness

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till sag (inom bildligt)

Möjliga synonymer till sag (inom bildligt)

Ordet sag inom generell

cause to sag

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sag (inom generell)

Ordet sag inom heraldik

Plankorna har slagit sig

Översättningar (inom heraldik)

Möjliga synonymer till sag (inom heraldik)

Ordet sag inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Diskussion om ordet sag

sag

sags
Substantiv

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till sag (inom sjöfart)

Hur används ordet sag

  • "there was a sag in the chair seat"

Vad betyder sag inom generell ?

a shape that sags

Diskussion om ordet sag