samiska

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • Lapp  [ lingvistik ]

Hur används ordet samiska

 • "Bygget av ledningen har kantats av protester i USA och bland annat har flera samiska artister varit på plats för att visa sitt deltagande med urfolken på platsen."
 • "Den första samiska folkomröstningen kan vara på väg."
 • "Vi har ju konst, jojk och inte minst det samiska köket, säger Anneli Jonsson, projektledare för Sapmi lodge."
 • "I studien ska forskarna ta reda på hur den samiska kulturen framtiälls i turismsammanhang och även hur utövare inom rennäringen upplever möjligheter och krav att delta i turismverksamhet."
 • "Därför kan fiske, renslädturer och samiska barnklubbar bli ett alternativ för den som vill vara kvar i Idre sameby."
 • "Sametinget har inget självstyre utan fungerar mer som ett rådgivande organ i samiska frågor."
 • "Ett forskarlag från Högskolan Dalarna och Umeå universitet får fem miljoner kronor för att forska om den samiska urbefolkningen."
 • "Ett projekt som ska stärka det samiska samhället och skapa jobb åt unga samer."
 • "För skidanläggningen Idrefjäll blir det samiska en del av identiteten och projektet ses som unikt, för aldrig tidigare har den samiska och svenska kulturen samarbetat på det här sättet."
 • "För skidanläggningen Idrefjäll blir det samiska en del av identiteten och projektet ses som unikt, för aldrig tidigare har den samiska och svenska kulturen samarbetat på det här sättet."

Vad betyder samiska inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
grupp finsk-ugriska språk som talas i Sameland

Möjliga synonymer till samiska

Relaterat till samiska

nybildning av ord

människa

Diskussion om ordet samiska

samisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet samisk

 • "Han spelar i Varg en samisk renskötare och enstöring."
 • "I höst börjar dessutom arbetet med en samisk lodge i området."
 • "– Förhoppningen är att detta bidrar till en ökad förståelse mellan rennäringsutövare och andra grupper och ger en nyanserad bild och utveckling av turistprodukter baserade på samisk kultur, säger Albina Pashkevich."
 • "Enligt samisk tradition kan en vit ren komma med ett viktigt budskap, och det kan röra sig om både bra och dåliga nyheter."
 • "Arkitekturen är ännu inte bestämd men den ska ha en modern samisk prägel och innehålla allt från restaurang och boende till utställningar och konferenslokaler."
 • "Unikt projekt med samisk kultur och turism"
 • "Vill synliggöra samisk kultur"
 • "– Vi har haft det till och från när det funnits barn med samiska som modersmål, säger Malin Ripa som är samisk samordnare i Älvdalens kommun."
 • "Temaväskan ska finnas att låna för grundskolelärare som vill få stöd i sitt arbete kring samisk kultur, historia och samiskt samhälle."
 • "En samisk temaväska och en lärarhandledning som vänder sig till grundskolan har nu tagits fram av Region Dalarna i samarbete med Länsbibliotek Dalarna och kommunbiblioteken."

Vad betyder samisk inom generell ?

som rör samekulturen, samer, samiska eller Sameland.

Möjliga synonymer till samisk

Diskussion om ordet samisk