samklang

samklangen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till samklang

Hur används ordet samklang

  • "Biosfärområden ska främja utbyte av kunskap och forskning om hållbar förvaltning av ekosystem i samklang med människan."
  • "– Det som känns väldigt bra är att lansera sommarlinjerna i samklang med turistnäringen i Sälenfjällen."
  • "Att få leva i samklang med djuren och naturen är jobbigt men fantastiskt!"
  • "Och det efter att ha läst en 60-miljoners utredning från en internationell advokatbyrå som gått igenom Telia Soneras bolagsköp i Centralasien och Asien hittade en kultur ” som inte var i samklang med TeliaSoneras etiska kod ”."
  • "- Det vore önskvärt att priserna på bostadsmarknaden och skuldsättningen ökade mer i samklang med den allmänna utvecklingen i ekonomin och de disponibla inkomsterna, säger Ingves."
  • "Att en smittskyddsläkare går ut och varnar befolkningen angående ett livsmedel utan att vara i samklang med berörda myndigheter, som Folkhälsomyndigheten eller Livsmedelsverket, är extremt ovanligt."
  • "Vi har ju fått ihop en bra samklang, så alla 60 röster är med."
  • "Bland annat finns här bergek och många andra sällsynta arter som lever i samklang med just bergeken."
  • "Men den frihetstörstande och kicksökande kulturen har inte alltid varit i samklang med myndigheterna."
  • "Vi vill ju att det ska vara i samklang med djur och natur men det kan vara svårt ibland, säger hon."

Vad betyder samklang inom musik ?

tillstånd där flera företeelser harmonierar med varandra, speciellt om toner

Möjliga synonymer till samklang

Möjliga synonymer till samklang

Relaterat till samklang

enighet

överensstämmelse

välljud

endräkt

identitet

utjämning

samstämmighet

sammanslutning

oföränderlighet

Diskussion om ordet samklang