sammansättning

sammansättningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till sammansättning

Hur används ordet sammansättning

 • "Amerikas etniska sammansättning"
 • "Ursprungsatmosfären kan ha liknat sammansättningen hos solnebulosan"
 • "– Det var en fentanylanalog som vid tidpunkten hade en kemisk sammansättning som då inte gjorde den olaglig, säger Britt-Louise Viklund."
 • "– Jag tycker att det är en bra lista och den är mig veterligen för första gången helt jämställd, säger nomineringskommitténs ordförande K-G Svenson, som inte vill bekräfta listans sammansättning."
 • "– I lagen står det att barngrupperna ska ha en lämplig storlek och sammansättning och det kan man inte krypa undan, och i våra allmänna råd står det att man ska göra konsekvensutredningar och beskriva varför man har det på det här sättet, säger Ingrid Lindskog."
 • "VM-truppens sammansättning kan sammanfattas med tre ord : Ryssland och Gävleborg."
 • "Då tänker jag inte på arbetslösheten i stort, utan på arbetslöshetens sammansättning där den är hög och förväntas bli ännu högre bland de utsatta grupperna."
 • "- Det speglar ganska väl stammens sammansättning."
 • "SCB:s sätt att mäta köpkraft tar hänsyn till hushållets sammansättning."
 • "SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist har inget att anmärka på när det gäller direktionens sammansättning."
 • "En möjlig sanktion, för att styra bolaget i rätt riktning, skulle kunna vara att se över styrelsens sammansättning, enligt finansmarknadsminister Peter Norman ( M )."
 • "– De kom in i vår portfölj i och med att ett index som vi följer ändrade sammansättning, från att bara ha innehållit Hongkong-baserade bolag till att även inkludera bolag från fastlands-Kina, berättar Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på sjunde AP-fonden."
 • "– Det var en fentanylanalog som vid tidpunkten hade en kemisk sammansättning som då inte gjorde den olaglig, säger Britt-Louise Viklund."
 • "– Jag tycker att det är en bra lista och den är mig veterligen för första gången helt jämställd, säger nomineringskommitténs ordförande K-G Svenson, som inte vill bekräfta listans sammansättning."
 • "– I lagen står det att barngrupperna ska ha en lämplig storlek och sammansättning och det kan man inte krypa undan, och i våra allmänna råd står det att man ska göra konsekvensutredningar och beskriva varför man har det på det här sättet, säger Ingrid Lindskog."
 • "VM-truppens sammansättning kan sammanfattas med tre ord : Ryssland och Gävleborg."
 • "Då tänker jag inte på arbetslösheten i stort, utan på arbetslöshetens sammansättning där den är hög och förväntas bli ännu högre bland de utsatta grupperna."
 • "- Det speglar ganska väl stammens sammansättning."
 • "SCB:s sätt att mäta köpkraft tar hänsyn till hushållets sammansättning."
 • "SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist har inget att anmärka på när det gäller direktionens sammansättning."
 • "En möjlig sanktion, för att styra bolaget i rätt riktning, skulle kunna vara att se över styrelsens sammansättning, enligt finansmarknadsminister Peter Norman ( M )."
 • "– De kom in i vår portfölj i och med att ett index som vi följer ändrade sammansättning, från att bara ha innehållit Hongkong-baserade bolag till att även inkludera bolag från fastlands-Kina, berättar Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på sjunde AP-fonden."

Ordet sammansättning har 2 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom lingvistik
matematik
lingvistik

Vad betyder sammansättning inom matematik ?

något som är uppbyggt av eller skapat av sina delar

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till sammansättning (inom matematik)

Möjliga synonymer till sammansättning (inom matematik)

Ordet sammansättning inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till sammansättning (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till sammansättning (inom lingvistik)

Diskussion om ordet sammansättning