samtycke

samtycket
samtycken
samtyckena
Substantiv [t]

Synonymer till samtycke

Hur böjs ordet samtycke på svenska?

Obestämd singular: samtycke
Bestämd singular: samtycket
Obestämd plural: samtycken
Bestämd plural: samtyckena

Hur används ordet samtycke

 • "Men den får kritik av straffrättsprofessor Madeleine Leijonhufvud är, liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet, för att förslaget inte slår fast att samlag utan samtycke ska ses som våldtäkt."
 • "Därmed ska han ha gett sitt samtycke till kastade ostbollar, påtvingade armhävningar och slag."
 • "Men den får kritik av straffrättsprofessor Madeleine Leijonhufvud är, liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet, för att förslaget inte slår fast att samlag utan samtycke ska ses som våldtäkt."
 • "För delning av uppgifter till marknadsföring krävs kundens samtycke."
 • "Thomas Olsson var en av två försvarare som drev tesen att åtminstone det ena av misshandelsfallen i själva verket var ” någon form av inspark eller invigningsritual ” som 17-åringen gett sitt samtycke till."
 • "I princip skall naturligtvis inget sex ske utan samtycke."
 • "Från några håll har också krav rests på att rekvisitet samtycke skulle föras in i lagen."
 • "Det anser etikläraren Mats Johansson vid Lunds universitet, som inte imponeras av att patienterna som är med får ge sitt samtycke."
 • "Det anser etikläraren Mats Johansson vid Lunds universitet, som inte imponeras av att patienterna som är med får ge sitt samtycke."
 • "Vi är i princip överens om de faktiska förhållandena, men han anser att allt har skett med samtycke."
 • "Men Jonas Rydgren menar att det inte kan ha funnits samtycke."
 • "– Det är inte möjligt att det skulle ha lämnats ett samtycke till den här typen av brott, säger han."
 • "Mannen har i polisförhör vidgått de faktiska omständigheterna, men förnekar brott då han menar att det rört sig om en metod för att göra ungdomarna till bättre idrottsmän, samt att allt ska ha skett i samtycke med ungdomarna."
 • "Enligt beslutet saknar åtgärderna lagstöd även om de skett med ungdomarnas samtycke."
 • "Men han förnekar brott då han menar att det rört sig om en metod för att göra ungdomarna till bättre idrottsmän och att han hade deras samtycke."
 • "” Omöjligt att det funnits samtycke ”"
 • "41-åringen nekade till brott och menade att det funnits samtycke till övergreppen från ungdomarnas sida, men det argumentet förkastar tingsrätten, som menar att 41-åringen begått gärningarna med ett likgiltighetsuppsåt."
 • "Det är till att delta i undersökningen man ska ge sitt samtycke."
 • "Flera personer undrar varför högskolan i sitt brev skriver : ” Jag skall ge mitt samtycke till att delta i utvärderingen"
 • "Inte gett samtycke"

Vad betyder samtycke inom juridik ?

det att någon godkänner att någon gör något; det att samtycka

Möjliga synonymer till samtycke

Relaterat till samtycke

enighet

samtycke

överensstämmelse

tillåtelse

samverkan

endräkt

bekräftelse

villighet

samstämmighet

sammanslutning

vilja

oföränderlighet

Diskussion om ordet samtycke