sankmark

sankmarken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till sankmark

Hur används ordet sankmark

  • "Det kranium som hittades i en sankmark i Vilshult i söndags tillhör den 52-åriga kvinna som försvann från området i januari 2011, visar undersökningen från Rättsmedicinalverket i Lund."
  • "Sedan kommer de leta upp sankmark så de kan bada."
  • "Argumenten handlar bland annat om att många av fastigheterna, som är från 50-talet, är byggda på sankmark."
  • "Ko som fastnat i sankmark fick avlivas"
  • "Men det är bitvis oländig terräng med mycket växtlighet och sankmark där grädden runnit så det är svårt att få bort allt."
  • "I söndags hittades ett kranium i en sankmark i Vilshult i gränsområdet mellan Småland och Blekinge."
  • "När räddningstjänsten väl skulle återvända till stationen körde de själva ner i en sankmark med deras terrängbil."
  • "Även om det handlar om sankmark så anses behovet av pålning vara begränsat, och därför kan bygget betraktas som tillfälligt och staden har haft fog för beslutet att bevilja ett tidsbegränsat bygglov, anser länsstyrelsen och avslår därför överklagandena, rapporterar"
  • "På kvällen gick Christoffer tillbaka och undersökte området med sankmark där älgen hade legat, men då var den borta."
  • "22 kor gick sent på onsdagseftermiddagen ner sig i en sankmark nära Väddika mellan Gimo och Östhammar."

Vad betyder sankmark inom dryck ?

markområde med lågt läge och stabil botten som ofta är vattensjukt; sumpig och och sank mark

Möjliga synonymer till sankmark

Diskussion om ordet sankmark