saunter

saunters
sauntered
sauntered
Verb

Översättningar

Synonymer till saunter

Hur används ordet saunter

  • "He sauntered by, looking very pleased with himself"

Möjliga synonymer till saunter

Diskussion om ordet saunter

saunter

saunters
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till saunter

Diskussion om ordet saunter

saunters

Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till saunters

Diskussion om ordet saunters