scar

scar
scarred
scarred
Verb

Översättningar

Synonymer till scar

Hur används ordet scar

  • "The skin disease scarred his face permanently"

Vad betyder scar inom bildligt ?

mark with a scar

Möjliga synonymer till scar

Diskussion om ordet scar

scar

scars
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet scar har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom medicin
  • Inom sport och fritid
juridik
medicin
sport och fritid

Ordet scar inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till scar (inom juridik)

Ordet scar inom medicin

a mark left by the healing of injured tissue

Synonymer till scar (inom medicin)

Ordet scar inom sport och fritid

Synonymer till scar (inom sport och fritid)

Diskussion om ordet scar