scare

scares
Substantiv

Synonymer till scare

Hur används ordet scare

  • "a war scare"

Ordet scare har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet scare inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet scare inom generell

a sudden attack of fear

Synonymer till scare (inom generell)

Uttryck till scare (inom generell)

Diskussion om ordet scare

scare

scare
scared
scared
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet scare har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom ur
medicin
ur

Ordet scare inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till scare (inom medicin)

Möjliga synonymer till scare (inom medicin)

Ordet scare inom ur

Översättningar (inom ur)

Möjliga synonymer till scare (inom ur)

Diskussion om ordet scare