schakt

schaktet
schakt
schakten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till schakt

Hur böjs ordet schakt på svenska?

Obestämd singular: schakt
Bestämd singular: schaktet
Obestämd plural: schakt
Bestämd plural: schakten

Hur används ordet schakt

  • "Tillsammans med Södertörns högskola och Lunds Universitet driver Blekinge museum projektet som nu tillåts göra ett utvärderande schakt i naturreservatet för att på så sätt förstå hur olika delar och tidshorisonter hänger samman."
  • "– Vi ska gräva ett schakt, en kanal, så vi ser hur konstruktionen ser ut och då tror vi att vi kommer att hitta stora fynd, säger Johan Rönnby, dykansvarig på Södertörns högskola."
  • "– Man ska komma ihåg att det här är en gammal gruva med massor av igenfyllda schakt och brytningsrum under jord."
  • "Bolaget ska ha grävt tre schakt på totalt 75 meter rakt genom fornlämningen."
  • "Thomas Ekenstein befann sig i ett fyra meter djupt schakt när den ena sidan plötsligt rasade in och begravde honom."
  • "Thomas var anläggningsarbetare och jobbade i ett fyra meter djupt schakt när ena väggen plötsligt rasade."
  • "Ett ungefär fyra meter djupt schakt hade grävts och Thomas Ekenstein befann sig nere i schaktet när den ena sidan rasade och han omkom."
  • "Mannen befann sig fyra meter ner i ett djupt schakt när ena sidan plötsligt rasade och begravde honom."
  • "Det som i så fall ska grävas är ett schakt som är 17 kilometer långt, 11 meter brett och 3 meter djupt."
  • "Creutz schakt, ljussätts nämligen nu för att skapa en spektakulär och spännande miljö för Falu Gruvas besökare."

Vad betyder schakt inom gruvdrift ?

lodrät gång i gruva

Möjliga synonymer till schakt

Relaterat till schakt

konkavitet

öppning

djup

Diskussion om ordet schakt