schoolboy

schoolboys
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder schoolboy inom utbildning ?

a boy attending school

Möjliga synonymer till schoolboy

Diskussion om ordet schoolboy

school boy

school boys
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till school boy

Diskussion om ordet school boy