scream

screams
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet scream

 • "he heard the scream of the brakes"

Ordet scream har 3 betydelser

 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom teknik
musik
generell
teknik

Ordet scream inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet scream inom generell

sharp piercing cry

Synonymer till scream (inom generell)

Uttryck till scream (inom generell)

Möjliga synonymer till scream (inom generell)

Möjliga synonymer till scream (inom generell)

Ordet scream inom teknik

Synonymer till scream (inom teknik)

Möjliga synonymer till scream (inom teknik)

Diskussion om ordet scream

 • Ejay - 2009-09-19

  skrämma

 • - 2021-04-10

  gråta

scream

scream
screamed
screamed
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till scream (inom teknik)

Hur används ordet scream

 • "Fighter planes are screaming through the skies"

Ordet scream har 3 betydelser

 • Inom musik
 • Inom data
 • Inom generell
musik
data
generell

Ordet scream inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet scream inom data

Synonymer till scream (inom data)

Möjliga synonymer till scream (inom data)

Ordet scream inom generell

make a loud, piercing sound

Synonymer till scream (inom generell)

Diskussion om ordet scream