screaming

screamings
Substantiv

Översättningar

Ordet screaming har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet screaming inom generell

Synonymer till screaming (inom generell)

Uttryck till screaming (inom generell)

Möjliga synonymer till screaming (inom generell)

Möjliga synonymer till screaming (inom generell)

Diskussion om ordet screaming

screaming

Adjektiv

Synonymer till screaming (inom generell)

Diskussion om ordet screaming

scream

scream
screamed
screamed
Verb

Översättningar

Hur används ordet scream

  • "Fighter planes are screaming through the skies"

Ordet scream har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom data
  • Inom generell
musik
data
generell

Ordet scream inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet scream inom data

Synonymer till scream (inom data)

Möjliga synonymer till scream (inom data)

Ordet scream inom generell

make a loud, piercing sound

Synonymer till scream (inom generell)

Diskussion om ordet scream