scripture

scriptures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till scripture

Ordet scripture har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom utbildning
  • Inom generell
religion
utbildning
generell

Ordet scripture inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till scripture (inom religion)

Ordet scripture inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till scripture (inom utbildning)

Ordet scripture inom generell

any writing that is regarded as sacred by a religious group

Synonymer till scripture (inom generell)

Diskussion om ordet scripture

Scripture

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till Scripture (inom generell)

Möjliga synonymer till Scripture

Diskussion om ordet Scripture