seam

seam
seamed
seamed
Verb

Översättningar

Hur används ordet seam

  • "seam a dress"

Ordet seam har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Ordet seam inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till seam (inom teknik)

Ordet seam inom generell

put together with a seam

join with a seam

Diskussion om ordet seam

seam

seams
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till seam (inom generell)

Hur används ordet seam

  • "Panel rooms with the fewest possible seams"

Ordet seam har 3 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom typografi
  • Inom gruvdrift
sömnad
typografi
gruvdrift

Ordet seam inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska
  • söm  [ sömnad ]

Möjliga synonymer till seam (inom sömnad)

Ordet seam inom typografi

line formed by joining two pieces

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Synonymer till seam (inom typografi)

Möjliga synonymer till seam (inom typografi)

Ordet seam inom gruvdrift

a stratum of ore or coal thick enough to be mined with profit

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Diskussion om ordet seam