sear

sear
seared
seared
Verb

Översättningar

Synonymer till sear

Hur används ordet sear

  • "searing heat"

Ordet sear har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
generell
slang

Vad betyder sear inom generell ?

make very hot

Synonymer till sear (inom generell)

Ordet sear inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till sear (inom slang)

Möjliga synonymer till sear (inom slang)

Diskussion om ordet sear

sear

Adjektiv

Synonymer till sear (inom slang)

Möjliga synonymer till sear

Diskussion om ordet sear

sear

sears
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till sear

Diskussion om ordet sear