secretiveness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till secretiveness

Ordet secretiveness har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
botanik
generell
vardagligt

Ordet secretiveness inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till secretiveness (inom botanik)

Möjliga synonymer till secretiveness (inom botanik)

Ordet secretiveness inom generell

Ordet secretiveness inom vardagligt

Synonymer till secretiveness (inom vardagligt)

Diskussion om ordet secretiveness