sect

sects
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sect

Ordet sect har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom politik
teknik
generell
politik

Ordet sect inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till sect (inom teknik)

Ordet sect inom generell

a subdivision of a larger religious group

Synonymer till sect (inom generell)

Ordet sect inom politik

Synonymer till sect (inom politik)

Möjliga synonymer till sect (inom politik)

Diskussion om ordet sect