sediment

sedimentet
sediment
sedimenten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till sediment

Hur böjs ordet sediment på svenska?

Obestämd singular: sediment
Bestämd singular: sedimentet
Obestämd plural: sediment
Bestämd plural: sedimenten

Hur används ordet sediment

  • "Kadmium är en tungmetall som är giftig och skapar stor skada i vattenmiljön där det lagras i sediment och inte bryts ner."
  • "Vattenflödet gör även att husen undermineras, genom att jord och sediment spolas bort av vattnet – vilket gör att byggnaderna ” knäcks ” ut mot havet."
  • "– Inne i hamnbassängen är det mer sediment och lite dyigare."
  • "TBT räknas som ett av världens värsta miljögifter och i hamnen ligger halterna på 2 400 mikrogram TBT / kilo sediment."
  • "Höga halter av bland annat kreosoter, arsenik och koppar i mark, vatten och sediment gjorde området farligt att vistas på."
  • "Föroreningarna finns i både jord, grundvatten, sediment och i byggnadsmaterial."
  • "Det är framförallt sediment som har lagt sig över lekbottnar, i framtiden blir det ju sämre för fisken, säger Sten-Björn Sköld."
  • "Motsvarande siffra för bottensedimentet är 16 000 nanogram per kilo sediment, men för sediment finns inget gränsvärde på plats."
  • "Motsvarande siffra för bottensedimentet är 16 000 nanogram per kilo sediment, men för sediment finns inget gränsvärde på plats."
  • "Länsstyrelsen ser allvarligt på att det preliminära stickprovet visar på så högt värde som 10.000 mikrogram per kilo torrt sediment."

Vad betyder sediment inom ekonomi ?

avlagring, bottensats

Möjliga synonymer till sediment

Relaterat till sediment

grynighet

Diskussion om ordet sediment

sediment

sediment
sedimented
sedimented
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet sediment

sediment

sediments
Substantiv

Översättningar

Vad betyder sediment inom ekonomi ?

matter deposited by water or ice or wind

Möjliga synonymer till sediment

Diskussion om ordet sediment