seduce

seduce
seduced
seduced
Verb

Översättningar

Synonymer till seduce

Hur används ordet seduce

  • "Harry finally seduced Sally"

Vad betyder seduce inom handel ?

succeed in seducing; young men's slang

Möjliga synonymer till seduce

Diskussion om ordet seduce

  • - 2013-08-06

    Möjlig synonym "sway"?