segel

seglet
segel
seglen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

segel har undergrupp

Hur böjs ordet segel på svenska?

Obestämd singular: segel
Bestämd singular: seglet
Obestämd plural: segel
Bestämd plural: seglen

Hur används ordet segel

 • "Sedan kommer fartyget att få nya segel, säger Yngve Gottlow."
 • "” Star Flyer ” har fyra master, totalt 16 segel och kan ta upp till 170 passagerare."
 • "– Det är inte så konstigt som det kanske låter, förklarar intendent Peter Rosengren på Marinmuseum, som håller i insamlingen.Tanken är att vi ska visa film ombord på Jarramas, och för att kunna göra det behöver vi en bioduk som går att spänna upp som ett segel ombord."
 • "Pengarna ska gå till ett nytt segel anpassat för barn och en duk att visa film på."
 • "En insamlingskampanj ska göra segelfartyget Jarramas mer barnvänligt – med nytt segel och bioduk."
 • "Det är ju när man ska göra i ordning båtarna och hämta segel, som vi fårpåminna om att alla inte kan gå in i segelförrådet samtidigt, säger Helena Torstensson."
 • "Det var väldigt enkla båtar som kanske bara täcktes av en presenning eller ett segel."
 • "I morgon kommer Tre Kronor sätta segel för färd mot Stockholm om inte seglaren Norman Tricks lyckas övetyga kaptenen om att få ta en tur."
 • "Hon hjälper till med att hissa segel och städa på fartyget."
 • "Det är tunga grejer vi har att göra med och det blir som ett stort segel, säger han."

Vad betyder segel inom sjöfart, segelfartyg ?

Fotograf: Wikipedia
1 jagare 2 Ytterklyvare 3 Innerklyvare 4 Förstängstagssegel 5 fock 6 förundermärssegel 7 förövermärssegel 8 förunderbramsegel 9 föröverbramsegel 10 förröjel 11 storstängstagsegel 12 storbramstagsegel 13 storröjelstagsegel 14 storsegel 15 storundermärssegel 16 storövermärssegel 17 storunderbramsegel 18 storöverbramsegel 19 storröjel 20 krysstängstagsegel 21 kryssbramstagsegel 22 kryssröjelstagsegel 23 begin 24 kryssundermärssegel 25 kryssövermärssegel 26 kryssunderbramsegel 27 kryssöverbramsegel 28 kryssröjel 29 mesanstagsegel 30 mesanstängstagsegel 31 mesanbramstagsegel (även kallat apa) 32 undermesan 33 övermesan(32 och 33 vanligtvis förenade i mesansegel) 34 mesantoppsegel https://sv.wikipedia.org/wiki/Segel

Möjliga synonymer till segel

 • ljus [ hem och hushåll ]

Relaterat till segel

sjöresa

tillplattning

Diskussion om ordet segel