segregation

segregationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet segregation

 • "– Att det skulle röra sig om ett tecken på segregation i samhället känner jag inte igen mig i. Olofströms kommun är känt för att vara bra på att utjämna socioekonomiska klyftor."
 • "Det är ingen vild gissning att sommartalet, i likhet med de flesta av de övriga partiledarnas sommartal kommer att innehålla ett mer eller mindre stort avsnitt om just dessa områden och omskrivna bilbränder, stenkastning och segregation."
 • "– Vi har under de senaste åren jobbat med det här och när vi nu får stöd från Delegationen mot segregation kan vi växla upp arbetet rejält."
 • "– Jag kan inte svara exakt för varför Karlskrona har hög segregation, men troligen beror det på att mångfalden är ojämnt fördelad inom kommunen."
 • "I våras presenterade Hyresgästföreningen sin rapport för mångfald och segregation och beskrev Karlskrona som Sveriges näst mest segregerade kommun, efter Trollhättan."
 • "Sölvesborg är den kommun med minst segregation i skolorna."
 • "Samtidigt vill Love Börjeson poängtera att Sverige har en låg segregation om man jämför internationellt."
 • "– Det finns konsensus över blocksgränserna om att där det är hög mångfald och låg segregation, då har man arbetat med ett blandat boende med olika upplåtelseformer, säger Love Börjeson och nämner Upplands Väsby som ett exempel."
 • "Stor segregation i flera av länets skolor"
 • "Liten segregation i Sölvesborg"

Diskussion om ordet segregation

segregation

Substantiv

Ordet segregation har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom generell
bildligt
generell

Ordet segregation inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till segregation (inom bildligt)

Möjliga synonymer till segregation (inom bildligt)

Ordet segregation inom generell

a social system that provides separate facilities for minority groups

the act of segregating or sequestering

Diskussion om ordet segregation