sekterism

sekterismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet sekterism

  • "– Det är en hänsynslöshet och sekterism som sätter många människors liv på spel, sade han i Agenda."
  • "Håkan Järvå är psykolog med erfarenhet av radikalisering och sekterism, och slår fast att vi påverkas av de konspirationsteorier vi möter – även om vi inte tror på dem."
  • "– Om det finns publikationer som försöker förgöra det irakiska samhället genom sekterism eller på andra destruktiva sätt så bör statens kulturorgan bemöta dem med egna publikationer och böcker som manar till samexistens och medborgarskap, menar Ismail."
  • "I juli införde Bagdadregeringen nya regler om att importerade böcker och tidningar ska granskas så att allt som anses uppmuntra till ” sekterism ” kan sållas bort."
  • "Bejzat Becirov, vd för Islamic center i Malmö, instämmer i kritiken och menar samtidigt att det kan bli svårt att hålla en allmän imamutbildning fri från sekterism."
  • "Ambassadören al-Kamaly hoppas att Irak ska ta ett kliv från sekterism och få en stark regering som kan jobba för folkets gemensamma bästa."
  • "Kärlekens färg som hade målats på det ödestyngda huset i Knutby hade flagnat och fram trädde nyanser av förtryck, manipulation och sekterism."
  • "Utvecklingen i området tyder nu på att Irak närmar sig en situation liknande den som råder i Syrien, där religiösa spänningar och sekterism ökar i ett redan spänt läge."
  • "Och ökande sekterism är också är en förklaring till att man från iranskt håll försöker bistå den irakiska shiamuslimska regimen i kampen mot mot de sunnitiska Isis-rebellerna, enligt Magnus Ranstorp."
  • "Extremism och sekterism tycks växa i takt med att den yttre fienden tar skepnad."

Vad betyder sekterism inom religion ?

sektväsen

Möjliga synonymer till sekterism

Relaterat till sekterism

falskhet

förening

oenighet

irrlära

särskiljning

Diskussion om ordet sekterism