sentinel

sentinels
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sentinel

Ordet sentinel har 3 betydelser

  • Inom järnväg
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
järnväg
militärväsen
generell

Ordet sentinel inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Möjliga synonymer till sentinel (inom järnväg)

Ordet sentinel inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Ordet sentinel inom generell

Synonymer till sentinel (inom generell)

Diskussion om ordet sentinel