separering

separeringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet separering

  • "Vägmarkeringar som visar separering av gående och cyklister bör också förstärkas."
  • "För att skapa en säker gång- och cykelväg behövs en separering av biltrafiken och oskyddade trafikanter."
  • "I Motormännens riksförbunds lista över farliga vägar finns i Gävleborg E4:an mellan Hudiksvall och Sundsvall och E45:an genom västra Hälsingland eftersom båda saknar separering av körbanorna."
  • "Så vi skulle ha en strikt separering av boende, försäljning och industri."
  • "- Framför allt fanns det ofta inga rutiner för separering av mjölk, mjöl och andra känsliga produkter."
  • "ACLU kräver nu att Trump-administrationen förklarar besluten att fortsätta separera familjer, och organisationen vill även ha ett klargörande om vilka kriterierna är för att en separering ska få ske."
  • "Vi behöver bredda cykelbanorna, vi behöver bättre separering till fotgängarna, och förbättra drift och underhåll, säger Malin Månsson."
  • "En inspektion visar att det finns brister i rutiner, gällande bland annat förvaring, märkning, tillagning och separering."
  • "Kommunen ska byta gatubeläggning, bygga ny cirkulationsplats vid Brogatan, det blir nya träd, ny belysning, upphöjt övergångsställe, tydligare separering av cyklister och gående m.m."
  • "Ombyggnaden innebär att Östra Kyrkogatan kommer att få en ny utformning för att öka trafiksäkerheten med såväl byte av gatubeläggning som nya trädplanteringar, ny belysning, parkeringsytor för tillgänglighet till affärer och butiker, upphöjda övergångsställen, tydligare separering av cyklar och gående m.m."

Diskussion om ordet separering