sequin

sequins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sequin

Ordet sequin har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom valuta
  • Inom generell
botanik
valuta
generell

Ordet sequin inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till sequin (inom botanik)

Ordet sequin inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Möjliga synonymer till sequin (inom valuta)

Ordet sequin inom generell

a small piece of shiny material used as a decoration on clothing

Synonymer till sequin (inom generell)

Diskussion om ordet sequin

sequin

sequin
sequined
sequined
Verb

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till sequin

Diskussion om ordet sequin