service

[sö(r)viss]
servicen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till service

Hur uttalas ordet service?

[sö(r)viss]

Hur används ordet service

 • "Skulle den gå sönder eller vara på service, vilket kan hända, så är den ur funktion och vi har inte möjlighet att ersätta den."
 • "Medborgarna skulle få en bättre service i Ronneby kommuns stora omorganisation som sjösattes vid årsskiftet."
 • "För oss som kommun är det viktigt att kunna erbjuda de stora företagen en bra service."
 • "Om man ska tycka att det är roligt och om man ska vilja investera kapital så kan man inte vara den enda mjölkbesättningen, det blir svårt med service på maskiner och dyrt med transporter, säger Helena Jonsson."
 • "Vi använder våra resurser bättre och vi kan ge bättre service till dem som ringer, säger Niclas Gerdbo."
 • "Med Hyresgästföreningen motbud på 0,5 procent kan inte våra medlemmar bibehålla nuvarande standard, service och underhåll."
 • "– I nuläget har vi endast service för att serva kanske 3500 av de 5000 åskådare, vilket betyder att 1500 inte ens går ner från läktaren för att de inte orkar köa, förklarar Charlotte Gustavsson."
 • "– Vi finskspråkiga ska få möjlighet att få service på vårt eget språk i kommunen."
 • "I juni 2011 fick personen rätt till en plats i en gruppbostad med särskild service, men sedan tog det stopp."
 • "– För allmänheten innebär det kortare svarstider men framförallt bättre service i deras ärenden."

Vad betyder service inom kontor ?

tjänst, betjäning, hjälp, kundtjänst; trafik, betjäning för persontransport

Möjliga synonymer till service

Diskussion om ordet service

 • - 2009-03-24

  tjänster

 • - 2008-10-13

  tjänster

 • Cyndaquil - 2009-03-24

  Militärväsen: försvarsgren

 • aeloff - 2010-02-10

  Ytterligare betydelse är att bli 'betjänad': be supplied with aid, information, or other services.

 • aeloff - 2010-02-10

  Service i betydelsen 'Betjänad' borde ha en annan engelsk definition än "be used by; as of a utlity"; förslag: supply with aid, information, or other services.

service

services
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet service

 • "Budget separately for goods and services"
 • "the Sunday service"
 • "he did them a service"
 • "He retired after 30 years of service"
 • "that restaurant has excellent service"
 • "he accepted service of the subpoena"

Ordet service har 12 betydelser

 • Inom religion
 • Inom sport
 • Inom religion
 • Inom sjöfart
 • Inom teknik
 • Inom organisation
 • Inom militärväsen
 • Inom historia
 • Inom historia
 • Inom mat
 • Inom tennis
 • Inom juridik
religion
sport
religion
sjöfart
teknik
organisation
militärväsen
historia
historia
mat
tennis
juridik

Vad betyder service inom religion ?

Work done by one person or group that benefits another

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till service (inom religion)

Vanlig betydelse av ordet service inom sport

an act of help or assistance

Översättningar (inom sport)

Synonymer till service (inom sport)

Möjliga synonymer till service (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet service inom religion

the act of public worship following prescribed rules

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till service (inom religion)

Möjliga synonymer till service (inom religion)

Vanlig betydelse av ordet service inom sjöfart

employment in work for another

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till service (inom sjöfart)

Vanlig betydelse av ordet service inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till service (inom teknik)

Möjliga synonymer till service (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet service inom organisation

a company or agency that performs a public service; subject to government regulation

Översättningar (inom organisation)

Möjliga synonymer till service (inom organisation)

Mindre vanlig betydelse av ordet service inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till service (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till service (inom militärväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet service inom historia

the performance of duties by a waiter or servant

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till service (inom historia)

Ovanlig betydelse av ordet service inom historia

(common law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till service (inom historia)

Ovanlig betydelse av ordet service inom mat

A complete set of articles (silver or dishware) for use at table

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till service (inom mat)

Möjliga synonymer till service (inom mat)

Ordet service inom tennis

Översättningar (inom tennis)

Svenska

Ordet service inom juridik

the act of delivering a writ or summons upon someone

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till service (inom juridik)

Möjliga synonymer till service (inom juridik)

Diskussion om ordet service

service

service
serviced
serviced
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till service (inom juridik)

Hur används ordet service

 • "service my truck"
 • ""The sewage plant served the neighboring communities""

Ordet service har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom juridik
sport
juridik

Vad betyder service inom sport ?

make fit for use, as of appliances or cars

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till service (inom sport)

Ordet service inom juridik

be used by; as of a utility:

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till service (inom juridik)

Möjliga synonymer till service (inom juridik)

Diskussion om ordet service