servitor

servitors
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet servitor har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom utbildning
  • Inom generell
teknik
utbildning
generell

Ordet servitor inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till servitor (inom teknik)

Ordet servitor inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Ordet servitor inom generell

someone who performs the duties of an attendant for someone else

Diskussion om ordet servitor