sessionssal

sessionssalen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet sessionssal

  • "– Vi har exempelvis i dag ingen ändamålsenlig sessionssal för kommunstyrelsen."
  • "Trots brist på möteslokaler stängs fritidspolitikerna i Karlskrona ute från kommunstyrelsens egen sessionssal."
  • "Läderfabrikens projektledning har fortlöpande hållit informationsmöten för allmänheten och nästa blir den 29 september klockan 18 i kommunhusets sessionssal."
  • "I Luleå kommer en tyst minut att hållas i bland annat domkyrkan och i kommunens sessionssal."
  • "Kommunfullmäktige inleds klockan 13.15 i stadshusets sessionssal och ” framtidens skola ” är punkt 12 på dagordningen."
  • "Barn- och utbildningsnämndens möte kommer för ovanlighetens skull hållas i kommunhusets sessionssal."
  • "Två gymnasieklasser hade samlats i Stadshusets sessionssal för att lyssna på en föreläsning om den nya samtyckeslagen."
  • "Och Luleåfrisören, bloggaren och multiartisten Mió Evanne kommer bland annat att prata i kommunhusets sessionssal."
  • "Priset delas ut i samband med Regionstyrelsens möte på tisdag den 14 juni i rådhusets sessionssal i Örebro klockan 11.30."
  • "Kommunalrådet demonstrerar dörröppnare vid personalingången som slår igen för snabbt och svårigheterna att ta sig in i exempelvis stadshusets sessionssal och kafeteria."

Relaterat till sessionssal

rum

Diskussion om ordet sessionssal