shag

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder shag inom generell ?

ligg, knull

Diskussion om ordet shag

shag

shags
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet shag

  • "the dog's woolly shag"
  • "he bought a shag rug"

Ordet shag har 5 betydelser

  • Inom tobaksrökning
  • Inom sex
  • Inom fåglar
  • Inom generell
  • Inom slang
tobaksrökning
sex
fåglar
generell
slang

Ordet shag inom tobaksrökning

Översättningar (inom tobaksrökning)

Svenska

Ordet shag inom sex

Översättningar (inom sex)

Svenska

Möjliga synonymer till shag (inom sex)

Ordet shag inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till shag (inom fåglar)

Ordet shag inom generell

a strong coarse tobacco that has been shredded

a matted tangle of hair or fiber

a fabric with long coarse nap

a lively dance step consisting of hopping on each foot in turn

(inom generell)

Ordet shag inom slang

Synonymer till shag (inom slang)

Möjliga synonymer till shag (inom slang)

Diskussion om ordet shag

shag

shag
shagged
shagged
Verb

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till shag (inom slang)

Ordet shag har 2 betydelser

  • Inom sex
  • Inom generell
sex
generell

Ordet shag inom sex

Översättningar (inom sex)

Svenska

Synonymer till shag (inom sex)

Möjliga synonymer till shag (inom sex)

Ordet shag inom generell

do the shag

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet shag