shake off

shake off
shaken off
shook off
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet shake off har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom teknik
musik
teknik

Ordet shake off inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till shake off (inom musik)

Möjliga synonymer till shake off (inom musik)

Ordet shake off inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till shake off (inom teknik)

Möjliga synonymer till shake off (inom teknik)

Diskussion om ordet shake off